Consultar a información relativa á ordenanza de cada ámbito e aporta a túa proposta. PARTICIPA!!

CÓMO ME REXISTRO NA PLATAFORMA?

  

REGULAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ DO CONCELLO DE NARÓN

  

ESTATUTOS DO PADROADO DE DEPORTES DO CENCELLO DE NARÓN

  

REGULACIÓN DO USO DE INFRAESTRUTURAS PARA SERVIZOS DE BANDA ANCHA 

  

REGULAMENTO DE SELECCIÓN DE PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO E TEMPORAL 

  

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN - SERVICIO DE RECOLLIDA DE RESUIDUOS SÓLIDOS

Concello de Narón - Praza de Galicia, s.n. - 15570 - NARÓN - A Coruña - CIF. P1505500G - Tel. 981 337700 - Fax. 981 337701 - www.naronparticipa.es

An error has occurred. Refresh the page and try again
Ha ocurrido un error mientras se cargaba el archivo. Por favor, intentelo de nuevo