Consultar a información relativa á ordenanza de cada ámbito e aporta a túa proposta. PARTICIPA!!

CÓMO ME REXISTRO NA PLATAFORMA?

  

PLAN DE MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE (PMUS)

  

REGULAMENTO XANTAR NA CASA

  

PLAN DE INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES

  

REGULAMENTO DO SERVIZO MUNICIPAL DE ABASTECEMENTO DE AUGA E SANEAMENTO

Concello de Narón - Praza de Galicia, s.n. - 15570 - NARÓN - A Coruña - CIF. P1505500G - Tel. 981 337700 - Fax. 981 337701 - www.naronparticipa.es

An error has occurred. Refresh the page and try again
Ha ocurrido un error mientras se cargaba el archivo. Por favor, intentelo de nuevo