Consultar a información relativa á ordenanza de cada ámbito e aporta a túa proposta. PARTICIPA!!

CÓMO ME REXISTRO NA PLATAFORMA?

  

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN, ARMONIZACIÓN, REFUNDICIÓN DAS ORDENANZAS FISCAIS 8 E 9

  

REGULAMENTO CENTRO DE DÍA

  

REGULAMENTO CENTROS COMUNITARIOS

  

ORDENANZA DE TRÁFICO 

  

ORDENANZA LICENCIAS VAO 

  

EXPEDIENTE CONTRATACIÓN SERVICIO DE AXUDA NO FOGAR

Concello de Narón - Praza de Galicia, s.n. - 15570 - NARÓN - A Coruña - CIF. P1505500G - Tel. 981 337700 - Fax. 981 337701 - www.naronparticipa.es

An error has occurred. Refresh the page and try again
Ha ocurrido un error mientras se cargaba el archivo. Por favor, intentelo de nuevo