CANCELAR
ACEPTAR

Garantir o dereito a participar de toda a cidadanía

R D M 2 de enero de 2019 21:48

Debe garantirse o dereito efectivo a participar de toda a cidadanía, máis aló do recollido na Lei de Bases de Réxime Local, e no anterior regulamento de participación. Para iso:

- Debe incluirse no texto que calquera veciño, ou persoa en representación dun colectivo veciñal non agrupado nunha entidade terá dereito a asistir ás reunións dos Consellos Territoriais para facer peticións ou solicitar información do progreso de peticións realizadas anteriormente.

- Dado que contamos cunha fantástica e premiada ferramenta online de transparencia, debería constar no texto a obriga da publicación das actas de tódalas sesións dos órganos de participación cidadá.

- Debe existir un representante nos órganos de participación que represente á cidadanía non organizada en entidades

 

 
COMENTARIOS
Enviar
Cancelar
Guardar
Сomentario
An error has occurred. Refresh the page and try again
Ha ocurrido un error mientras se cargaba el archivo. Por favor, intentelo de nuevo