CANCELAR
ACEPTAR

Seguimento das propostas realizadas pola cidadanía

R D M 2 de enero de 2019 23:05

Deberá levarse rexistro das propostas realizadas pola cidadanía e presentadas aos órganos de participación.

Avaliaranse unha a unha, e darase resposta da súa viabilidade de xeito motivado. Existirá posibilidade de recurrir un fallo negativo.

Daquelas propostas consideradas viables, actualizarase o seu estado de execución antes de cada reunión dos consellos de participación. Este estado e a súa evolución, estará disponible para a súa consulta no portal de transparencia do Concello.

 

 
COMENTARIOS
Enviar
Cancelar
Guardar
Сomentario
An error has occurred. Refresh the page and try again
Ha ocurrido un error mientras se cargaba el archivo. Por favor, intentelo de nuevo