CANCELAR
ACEPTAR

Ampliar a capacidade participativa da cidadanía nos plenos

R D M 10 de enero de 2019 19:06

O modelo que está a empregar o Concello da Coruña sería unha boa referencia a seguir: https://www.coruna.gal/portal/gl/concello/goberno-aberto/escano-cidadan

Ademáis non habería escusa posible xa que este concello supera a Narón en complexidade de xestión. Se eles poden, Narón tamén pode

 
COMENTARIOS
Enviar
Cancelar
Guardar
Сomentario
An error has occurred. Refresh the page and try again
Ha ocurrido un error mientras se cargaba el archivo. Por favor, intentelo de nuevo