CANCELAR
ACEPTAR

O Padroado de Deportes debería ser un Consello Sectorial mais

R D M 2 de enero de 2019 23:18

Conforme ao vixente regulamento de participación cidadá, o Padroado de Deportes encaixa perfectamente no concepto de Consello Sectorial de Deportes.

Como está proposta a súa reforma, suxiro que se plantexe a conversión do Padroado de Deportes nun Consello Sectorial, ou na figura que substitua a éstes no  novo regulamento. Polo tanto, o regulamento xeral do Padroado de Deportes pasaría a ser o mesmo que o de calquera outro consello sectorial, sendo preciso que se desenrole un regulamento específico acorde ás súas características. Iso si, como o regulamento de participación está en proceso de discusión, o regulamento específico debería agardar á aprobación do primeiro.

 
COMENTARIOS
Enviar
Cancelar
Guardar
Сomentario
An error has occurred. Refresh the page and try again
Ha ocurrido un error mientras se cargaba el archivo. Por favor, intentelo de nuevo