CANCELAR
ACEPTAR

Claridade á hora de explicar a importancia e obxecto desta norma

R D M 2 de enero de 2019 23:34

Se o obxectivo de expoñer públicamente os proxectos de normativa é que a xente participe e dea a súa opinión, debe darse unha explicación comprensible da importancia e obxecto da normativa, en qué afectará a vida da cidadanía e ás súas propiedades, e qué beneficios pode aportar.

Por qué afecta so á zona rural?

 
COMENTARIOS
Enviar
Cancelar
Guardar
Сomentario
An error has occurred. Refresh the page and try again
Ha ocurrido un error mientras se cargaba el archivo. Por favor, intentelo de nuevo