CANCELAR
ACEPTAR

Proposta

Lucía Seco 27 de diciembre de 2019 00:24

Na Resolución del 11 de septiembre de 2018 de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el VII Convenio colectivo marcó estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal(residencias privadas de personas mayores y del servicio de ayuda a domicilio), dispón no seu artigo 17, as funcions do personal do servizo de axuda no fogar, onde se establece a figura do axudante de coordinación  coas seguintes funcions:

- realizar cuadrantes de incidencias (suplencias auxiliares)

- comunicaciones e avisos telefónicos con auxiliares e usuarios ou famimiares

- Recollida de datos para facturación e productividade

- Realización e distribución dos instrumentos de rexistro axeitados ó servizo

De non requerir a obrigatoriedade por parte das empresas da contratación da figura do axundante de coordinación, ditas funcions recaen tamen nos coordinadores xunto con outras tarfas non reflexadas no prego que tamen asumen os coordinadores como entrega de EPIS, contratación de auxiliares, control dos rexistros entregados polas traballadoras,...

No prego establecese que "en todo caso, a persona coordinadora do servizo contará cun teléfono mobil para contacto permanente durante o período de atención do servizo", e dicir, de 7:00 a 22:00 de luns a domingo. Destacar a ilegalidades dunha xornada laboral como a referida anteriormente de 15 horas diarias, 7 días á semana sen cumprimento dos descansos establecidos.

En canto ás sustitucions inmediatas das auxiliares, resulta imposible xa que tras a recepción da chamada da auxiliar para notificar a su ausencia por situaciones como accidentes de tráfico nos desprazamentos, accidentes laborais das traballadoras durante a prestación do servizo, ... A cobertura de dita traballadora implica xestions telefónicas con auxiliares que poidessen estar disponibles, desprazamentos ata os domicilios,...

En derradeiro lugar, a presentacion das auxiliares sustitutas pola persona coordinadora do servizo non e posible, en ningún caso, en situacions coma as relatadas no párrafo anterior,cando esta se priduzcan fora da sua xornada laboral.

 
COMENTARIOS
Enviar
Cancelar
Guardar
Сomentario
An error has occurred. Refresh the page and try again
Ha ocurrido un error mientras se cargaba el archivo. Por favor, intentelo de nuevo