CANCELAR
ACEPTAR

Referencias as condicións laborais dos coordinadores

MAR IGLESIA CABANEIRO 27 de diciembre de 2019 17:40

O servizo de axuda a domicilio teñen  unha gran importancia os recursos humanos adscritos o servizo, e tendo en conta que a figura do coordianador e de vital importancia para que o funcionamento e calidade do servizo debe ter un maior peso nos pregos e articular formulas para unha  supervisión e control  das condicións de traballo dos coordinadores tendo en conta a estabilidade no postos de traballo,  as sustitucións efectivas de persoal e  unha adecuación da categoria profesional  e titulación  o posto desempeñado  polo que seria  necesario que  se incluia a figura do axudante de coordianación como personal obrigatorio de adscrición o servizo 

O servizo de axuda a domicilio é un servizo de apoio e complementario as funcións da familia, pola contra este non seria o servizo axeitado o plantexamento  servizos de axuda no fogar  en horario nocturno , non ten obxeto e en tando que  a normativa di  que debe prestarse o  SAF os 365 dias do ano pero non fai referencia o  horario nocturno, en  caso de incluirse deberia clarificarse adecuadamente este punto. 

Por último recordar que a dispoñibilidade telefónica de 7 a 22 horas a que se fai referencia nos pregos tendo en conta os rateos de personal e operativamente imposible que se cumpra no marco da legalidade, asi que se deben revisar estes puntos

 
COMENTARIOS
Enviar
Cancelar
Guardar
Сomentario
An error has occurred. Refresh the page and try again
Ha ocurrido un error mientras se cargaba el archivo. Por favor, intentelo de nuevo