CANCELAR
ACEPTAR

PROPUESTA 1

MANUEL MARTINEZ POLO 27 de diciembre de 2019 19:39

Debería de  existier verdadeira preocupación polo cumprimento do  II Convenio Colectivo para a Actividade de Axuda a Domicilio de Galicia do cal non se cumpre entre outros, aspectos como a contratación do persoal necesario para o correcto funcionamento do servizo, o pago dos conceptos reflectidos nas táboas salariais de festivo e domingos, dispoñibilidade, hora extraordinaria e festivos especiais polo traballo realizado ou na súa falta a compensación en tempo, e polo cumprimento das condicións reflectidas nos Pregos Técnicos en materia de medios persoais.

 

 
COMENTARIOS
Enviar
Cancelar
Guardar
Сomentario
An error has occurred. Refresh the page and try again
Ha ocurrido un error mientras se cargaba el archivo. Por favor, intentelo de nuevo