CANCELAR
ACEPTAR

PROPUESTA 2

MANUEL MARTINEZ POLO 27 de diciembre de 2019 19:41

Avogaría polo cumprimento da  LCSP que dota de poder policial á administración para tal labor.

O Convenio establece un equipo de profesionais para garantir que os usuarios reciban un servizo de calidade e adecuado:

Grupo A:

-Responsable de Coordinación

-Xefe/a administrativo

Grupo  B:

Coordinador do Servizo de Axuda a Domicilio

 

 
COMENTARIOS
Enviar
Cancelar
Guardar
Сomentario

Localización

Rating del lugar
An error has occurred. Refresh the page and try again
Ha ocurrido un error mientras se cargaba el archivo. Por favor, intentelo de nuevo