CANCELAR
ACEPTAR

PROPOSTA 4

MANUEL MARTINEZ POLO 27 de diciembre de 2019 19:45

Na actualidade as empresas prescinden da categoría de Axudante de Coordinación, cuxas funcións fixa o Convenio:

-Realizar o cadro de incidencias (suplencias de auxiliares).

-Comunicación e avisos telefónicos con auxiliares e usuarios/ as. Dita labor supón o groso de traballo do día a día.

-Recoller datos para facturación e produtividade

 

 
comentario
(1)
Enviar
Cancelar
Guardar
Сomentario
avatar
Norma Andrea Santiago Pereira31 de diciembre de 2019 12:05

Esta figura está recollida e as funcións veñen descritas no Convenio. É de vital importancia que as empresas prestadoras do servizo contraten esta figura xunto cos axudantes administrativos, pois do contrario estariamos a falar dunha precariedade laboral , asumindo roles e funcións moi dispares da figura do coordinador, asuminando tarefas que non nos atañen.

Responder
An error has occurred. Refresh the page and try again
Ha ocurrido un error mientras se cargaba el archivo. Por favor, intentelo de nuevo