CANCELAR
ACEPTAR

PROPOSTA 6

MANUEL MARTINEZ POLO 27 de diciembre de 2019 19:47

A ausencia destas categorías supón unha carga de traballo para a coordinación dos servizos ao asumir as súas funcións en detrimento de as súas propias, entre as que se atopan as visitas de seguimento  bimestrales ás que obriga a lexislación vixente, as cales son indispensables para coñecer  de primeira man necesidades, preocupacións,  queixas de usuarios e familias ou detectar incumprimentos do persoal de atención directa

 
COMENTARIOS
Enviar
Cancelar
Guardar
Сomentario
An error has occurred. Refresh the page and try again
Ha ocurrido un error mientras se cargaba el archivo. Por favor, intentelo de nuevo