CANCELAR
ACEPTAR

PROPUESTA MARIA LOPEZ PARDO( SAD NARON)

Maria lopez pardo 31 de diciembre de 2019 11:55

-A figura do coordinador/a é esencial para o bo funcionamento do SAD. É necesario que haxa unha calidade efectiva no servizo que se presta e para iso e imprescindible co servizo este dotado non só de coordinadores/as con experiencia no sector senón tamén da figura do axudante de coordinador/a, a cal é necesaria para que o coordinador poida facer as súas funcións e non exista unha desvirtualización das funcións do coordinador na empresa. Este punto é clave, dende o meu punto de vista, para que exista un servizo de calidade contando con dúas figuras profesionais onde cada unha realice as súas funcións.

 

-O servizo nocturno do SAD non está recollido de maneira clara , polo que se se ten en conta este aspecto debe clarificarse , xa que isto recaería na figura do coordinador e auxiliar , existindo polo tanto condicións laborais especiais.

 

-A disponibilidade telefónica de 7 a 22 debe tamén revisarse , son 15 horas ininterrumpidas de móvil de garda.Polo que poderá valorarse a necesidade de implantar un CALL CENTER efectivo e con caracter operativo para os horarios donde non exista persoal responsable do servizo, é dicir, fóra do horario de oficina.

 

-

 
COMENTARIOS
Enviar
Cancelar
Guardar
Сomentario

Localización

Rating del lugar
An error has occurred. Refresh the page and try again
Ha ocurrido un error mientras se cargaba el archivo. Por favor, intentelo de nuevo