CANCELAR
ACEPTAR

PROPUESTA MARIA LOPEZ PARDO( SAD NARON)

Maria lopez pardo 31 de diciembre de 2019 11:55

-A figura do coordinador/a é esencial para o bo funcionamento do SAD. É necesario que haxa unha calidade efectiva no servizo que se presta e para iso e imprescindible co servizo este dotado non só de coordinadores/as con experiencia no sector senón tamén da figura do axudante de coordinador/a, a cal é necesaria para que o coordinador poida facer as súas funcións e non exista unha desvirtualización das funcións do coordinador na empresa. Este punto é clave, dende o meu punto de vista, para que exista un servizo de calidade contando con dúas figuras profesionais onde cada unha realice as súas funcións.

 

-O servizo nocturno do SAD non está recollido de maneira clara , polo que se se ten en conta este aspecto debe clarificarse , xa que isto recaería na figura do coordinador e auxiliar , existindo polo tanto condicións laborais especiais.

 

-A disponibilidade telefónica de 7 a 22 debe tamén revisarse , son 15 horas ininterrumpidas de móvil de garda.Polo que poderá valorarse a necesidade de implantar un CALL CENTER efectivo e con caracter operativo para os horarios donde non exista persoal responsable do servizo, é dicir, fóra do horario de oficina.

 

-

 
COMENTARIOS
Enviar
Cancelar
Guardar
Сomentario
An error has occurred. Refresh the page and try again
Ha ocurrido un error mientras se cargaba el archivo. Por favor, intentelo de nuevo