Proyecto
Fases
Propuestas (23)
Filtrar:
CANCELAR
ACEPTAR
El SAD es el conjunto de atenciones domiciliarias dirigidas a personas en situación de dependencia para atender "las n... Leer más
-A figura do coordinador/a é esencial para o bo funcionamento do SAD. É necesario que haxa unha calidade efecti... Leer más
Olalla Calvelo Rico 29 de diciembre de 2019 18:21

Proposta SAF

No punto 5 do informe de necesidade SAF fálase dun importante incremento das horas nos vindeiros dous anos. Contrasta ... Leer más
MANUEL MARTINEZ POLO 27 de diciembre de 2019 19:46

PROPOSTA 5

Por norma xeral  tamén se prescinde da categoría de Administrativo con dedicación exclusiva ao ... Leer más
MANUEL MARTINEZ POLO 27 de diciembre de 2019 19:39

PROPUESTA 1

Debería de  existier verdadeira preocupación polo cumprimento do  II Convenio Colectivo para a Activi... Leer más
Lucía Seco 27 de diciembre de 2019 00:24

Proposta

Na Resolución del 11 de septiembre de 2018 de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica... Leer más
Violeta Vazquez Barreiro 31 de diciembre de 2019 15:49

NOVA PROPOSTA

Tal e como xa se expuso por varias das persoas participantes é preciso maior liberdade para que as persoas coordinador... Leer más
Es de agradecer que exista un espacio en donde poder poner encima de la mesa, a modo de propuestas ,los defectos de forma que... Leer más
MANUEL MARTINEZ POLO 27 de diciembre de 2019 19:48

PROPOSTA 8

As outras categorías como as do Grupo A) e o Oficial Administrativo do Grupo  C) adoitan forman parte da organiza... Leer más
MANUEL MARTINEZ POLO 27 de diciembre de 2019 19:45

PROPOSTA 4

Na actualidade as empresas prescinden da categoría de Axudante de Coordinación, cuxas funcións fixa o Co... Leer más
O servizo de axuda a domicilio teñen  unha gran importancia os recursos humanos adscritos o servizo, e tendo en c... Leer más
PAtricia Fernandez Perez 26 de diciembre de 2019 14:15

Propostas

O horario será flexible, é imposible escoitar as demandas de todos os usuarios por que se tería unha aux... Leer más
Alfredo Carrodeguas Fernandez 31 de diciembre de 2019 14:29

Proposta

O prego ten varios puntos mellorables dende o meu punto de vista, tal e como comentan os participantes neste espazo habilitad... Leer más
Xoaquin Carballo Gonzalez 30 de diciembre de 2019 19:30

Consulta o COTSG

Boa tarde, Despois de ver a cantidade de propostas e posibles modificacións a facer, moitas por compañeirx con... Leer más
MANUEL MARTINEZ POLO 27 de diciembre de 2019 19:48

PROPOSTA 7

A realización das visitas de seguimento os informes, con 3 coordinadores que desempeñen funcións de Axud... Leer más
MANUEL MARTINEZ POLO 27 de diciembre de 2019 19:42

PROPOSTA 3

Grupo  C: -Oficial Administrativo -Axudante de Coordinación -Administrativo -Auxiliar de Axuda a Domicilio &... Leer más
Alberto Garrido Guimarey 27 de diciembre de 2019 16:14

proposta 2

No apartado 2 deste mesmo punto pídese que a empresa conte cunha lista de agarda para substitucións inmediatas ... Leer más
Lorena Bouza Piñón 31 de diciembre de 2019 20:10

Propuesta

Tras revisar el pliego técnico me llaman poderosamente la atencion varios puntos... Por una parte, en el punto 4d men... Leer más
Quiero resaltar la importancia de esta figura profesional en este ámbito laboral, El ayudante de Cordinación, r... Leer más
Mariluz Vázquez 29 de diciembre de 2019 22:57

Proposta de mellora prego

  No punto 4.3, sobre tipos de atención, na letra F) refírese á suspensión do servizo no ca... Leer más
Rating del lugar
An error has occurred. Refresh the page and try again
Ha ocurrido un error mientras se cargaba el archivo. Por favor, intentelo de nuevo