CANCELAR
ACEPTAR

Creación dun CIM (Centro de Información á muller)

Comisión Igualdade BNG 8 de noviembre de 2021 09:38

Os centros de información á muller (CIM) son aqueles recursos de carácter permanente desde os cales se articula unha intervención global dirixida ás mulleres e que proporcionan asesoramento xurídico, atención psicolóxica, orientación profesional e sociolaboral, así como calquera outra información encamiñada á consecución da igualdade efectiva entre mulleres e homes. Desta maneira a funcións destes espazos é a de prestar atención e asesoramento a aquelas mulleres que o demanden, de forma individual ou colectiva, formando parte dun grupo ou asociación de mulleres, así como a calquera persoa, en asuntos relacionados coa promoción social da igualdade de xénero.

 

Ademais os CIM tamén prestan axuda a fillos ou fillas de mulleres maltratadas e cobren tamén necesidades de asesoramento de toda clase a outro colectivo discriminado e que precisa de políticas reais para a inclusión total na nosa sociedade: o colectivo LGBT+.
     O centro de referencia en Narón é o de Ferrol, onde un 40 % do total das mulleres atendidas son de Narón. É o momento de que a oitava cidade de Galiza teña un CIM que se achegue á veciñanza de Narón para darlle servizo tanto ás mulleres do urbano como ás mulleres do rural, que moitas delas non se achegan a Ferrol por descoñecemento ou polo seu alonxamento.  

 
An error has occurred. Refresh the page and try again
Ha ocurrido un error mientras se cargaba el archivo. Por favor, intentelo de nuevo