CANCELAR
ACEPTAR

Formación e información

Comisión Igualdade BNG 8 de noviembre de 2021 13:34

Dar a coñecer o Plan de Igualdade entre todo o persoal do concello, persoal laboral e político; no eixo asociativo do movemento das mulleres e a toda a cidadanía en xeral, ademáis de facilitar a comunicación entre todos eles e o Departamento de Igualdade.

Formación e información a profesionais do concello (policía, educadora social, traballadora social...) que lles permita ofrecer unha atención adecuada ás persoas que o demanden. Ao igual que é necesario formar e informar a todxs xs traballadorxs de como actuar ante casos de acoso ou violencia dentro da administración. 

 Fomentar a información e formación na xuventude amosando as relacións de igual a igual, xa que a violencia económica, social (por raza, relixión, ideas políticas...), etc... tamén existen.

 
An error has occurred. Refresh the page and try again
Ha ocurrido un error mientras se cargaba el archivo. Por favor, intentelo de nuevo