CANCELAR
ACEPTAR

Creación do Consello das Mulleres e o Consello das Mulleres Novas

Comisión Igualdade BNG 9 de noviembre de 2021 14:40

O Consello das Mulleres estaría integrado por mulleres a título persoal e mulleres representantes do tecido asociativo do concello, e o Consello das Mulleres Novas estaría formado por mulleres novas funcionando nos centros educativos. Non se teñen as mesmas preocupacións e necesidades en todas as idades, de ahí a división en dous Consellos con distintas perspectivas e informacións.

O obxectivo destes Consellos sería lograr a incorporación da perspectiva de xénero nas políticas municipais e que a voz das mulleres sexa escoitada e tida en conta, fortalecendo así os valores igualitarios da cidadanía.

 
An error has occurred. Refresh the page and try again
Ha ocurrido un error mientras se cargaba el archivo. Por favor, intentelo de nuevo