CANCELAR
ACEPTAR

Creación da Mesa da Violencia

Comisión Igualdade BNG 9 de noviembre de 2021 14:46

A Mesa da Violencia créase coa finalidade de garantir, fomentar e desenvolver accións e fórmulas preventivas xunto a unha atención integral e de calidade para as vítimas da violencia machista e da sociedade patriarcal na que vivimos.

É moi necesario concienciar e implicar á cidadanía na loita contra as violencias machistas.

 
An error has occurred. Refresh the page and try again
Ha ocurrido un error mientras se cargaba el archivo. Por favor, intentelo de nuevo