CANCELAR
ACEPTAR

Contribución da muller na sociedade

Comisión Igualdade BNG 10 de noviembre de 2021 11:42
Promocionar e facer visíbel a contribución da muller á sociedade en diversos campos: deporte, arte, cultura, ciencia, historia... podendo empezar por correxir as publicacións do concello en canto ao xénero, sobre todo as que son exclusivas desta área. É importante asegurarse da existencia de espazos feministas reais nas bibliotecas municipais e nas dos centros educativos, así como noutros servizos e actividades municipais.

Darlle valor ás mulleres que deciden maternar posto que é algo que está totalmente denostado pola sociedade en xeral, as mulleres chegan a pensar que non son produtivas pola presión social que existe e que fai que o seu instinto as leve a esta falsa sensación. Maternar e coidar é unha obligación que a sociedade ten imposta de cara á muller, e que fai que esta se sinta obrigada, cando non debería de ser así.
 
An error has occurred. Refresh the page and try again
Ha ocurrido un error mientras se cargaba el archivo. Por favor, intentelo de nuevo