CANCELAR
ACEPTAR

LOITA e non loito

Comisión Igualdade BNG 12 de noviembre de 2021 14:42
Conmemorar o 25N a través de diversas actuacións de denuncia e reivindicación, pero pasando xa do loito á loita. É hora de pensar que as mulleres temos que loitar por uns dereitos e por rematar co patriarcado eviiolencia machista, non podemos ser sumisas e estar sempre de loito, temos que erguernos na LOITA.
 
An error has occurred. Refresh the page and try again
Ha ocurrido un error mientras se cargaba el archivo. Por favor, intentelo de nuevo